Bizi Takip Edin

logo
Online Etüt Merkezinde Matematik birebir canlı dersler ile hizmetinizdeyiz

Kullanım Sözleşmesi

Online Etüt Merkezi Kullanım Sözleşmesi; Taraflar İşbu Online Etüt Merkezi Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), www.onlineetutmerkezi.com adlı web sitesinin ve Online Etüt Merkezi mobil uygulamalarının yaratıcısı ve her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahibi olan Online Etüt Merkezi hizmetlerinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi kullanıcı arasında geçerli olup, www.onlineetutmerkezi.com web sitesini ve/veya mobil uygulamalarını kullanmak, verilen hizmetlerden ve sunulan içeriklerden yararlanmak için gereken hüküm ve şartları düzenlemektedir. 

 

Tanımlar 

 

Bu sözleşmede:

 1. onlineetutmerkezi.com
 2. Online Etüt Merkezi : web sitesi üzerinden ve mobil uygulamalar üzerinden sunulan herhangi bir uygulama, içerik hizmetini,
 3. Kullanıcı: Online Etüt Merkezi Hizmetinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişileri,
 4. Eğitmen: Kullanıcılar yani öğrencilere eğitim veren gerçek kişi,
 5. Hesap: Online Etüt Merkezi Hizmetinde paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Kullanıcı hesabını,
 6. İçerik: Online Etüt Merkezi’nin eğitimler esnasında kullandığı ve/veya gösterdiği tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, görseller, grafikler, fotoğraflar, hesap bilgileri, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, Kitaplar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeleri,
 7. Online Etüt Merkezi Tarafları: Online Etüt Merkezi müdürleri, görevlileri veya temsilcilerini ifade eder.

  Giriş

 1. Online Etüt Merkezi Hizmetini kullanmak için işbu Sözleşme hüküm ve şartlarının Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Online Etüt Merkezi Hizmetine eriştiğinizde ve/veya kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın, bu Sözleşmeye tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiyorsanız, Online Etüt Merkezi Hizmetine erişmemeniz ve Online Etüt Merkezi Hizmetini kullanmamanız gerekmektedir.
 2. Kullanıcı, Sözleşme’yi kabul ettiğinde sözleşme yürürlüğe girer ve Online Etüt Merkezi Hizmetine erişime ve kullanmaya yetkili olduğunu, hizmetlere erişimde, hizmetlerin seçiminde ve kullanımında her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcı ise, bu Sözleşme’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler.
 4. Kullanıcı 18 yaşından küçük olması halinde Online Etüt Merkezi Hizmetinden velisinin onayı ve vasıtasıyla faydalanabileceğini kabul eder.
 5. Online Etüt Merkezi eğitim ve öğrenim amaçlı dijital bir platformdur. Online Etüt Merkezi Hizmeti, web sitesine erişim sağlanmasından ve kullanılmasından ibarettir.
 6. Online Etüt Merkezi, Kullanıcıya, işbu Sözleşmeyi kabul etmesi ile beraber Online Etüt Merkezi Hizmetine erişim sağlamaktadır ve Online Etüt Merkezi Hizmetine erişim bu Sözleşmedeki hüküm ve şartlara uyulmasına bağlıdır.
 7. Online Etüt Merkezi, işbu Sözleşmeyi zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme (“Güncellenmiş Koşullar“) hakkına sahiptir. Söz konusu değişikliklerin, yasal veya idari nedenlerle derhal yürürlüğe sokulması gerektiği haller dışında, Online Etüt Merkezi mümkün olduğunca, Güncellenmiş Koşullar yürürlüğe girmeden makul bir süre önce Kullanıcılara bildirimde bulunur.
 8. Güncellenmiş Koşullar, Online Etüt Merkezi Hizmetinde yayınlayarak Kullanıcılara bildirilebileceğini ve Güncellenmiş Koşulların yürürlüğe girdiği tarihten sonra Online Etüt Merkezi Hizmetinin kullanılmasının (veya makul olarak belirtilen başka bir davranışta bulunulmasının) Güncellenmiş Koşulların kabul edildiği anlamına geleceğini Kullanıcı kabul eder. Bu yüzden, Online Etüt Merkezi Hizmetini kullanmadan önce işbu Sözleşmeyi ve tüm Güncellenmiş Koşulları gözden geçirmek Kullanıcının sorunluluğunuzdadır. Güncellenmiş Koşullar, yayınlandığı tarihte veya Güncellenmiş Koşullar’da belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer ve o tarih itibariyle Online Etüt Merkezi Hizmeti Güncellenmiş Koşulları da Kullanıcıların kullanımı için geçerli olur. Güncellenmiş Koşullarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar, işbu Sözleşmeye tabi olacaktır.

  Hesap Bilgilerinin Doğruluğu ve Güncel Tutulması İle İlgili Kullanıcının Sorumluluğu

 1. Online Etüt Merkezi Hizmetinde Kullanıcı tarafından paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Hesap aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu Kullanıcıya aittir.
 2. Online Etüt Merkezi Kullanıcının kendisinden başka herhangi biri adına Hesap oluşturmasını yasaklar ve Kullanıcı da oluşturmayacağını kabul eder. Ayrıca, Online Etüt Merkezi Hizmetine kayıt olurken, Hesap oluştururken ve takip eden diğer zamanlarda Kullanıcı, verdiği veya vereceği tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerin doğru ve gerçek kalmaları için değişiklikleri gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder.
 3. Kullanıcı, Hesabında gerçekleşen veya Hesabı üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur ve Hesabını, Hesaptaki iletişim bilgileri de dâhil tüm bilgilerini her zaman güvenli ve gizli tutacağını kabul eder.
 4. Kullanıcı doğru, tam ve güncel Hesap bilgileri sağlamaması halinde, Kullanıcının Online Etüt Merkezi Hizmetine erişimi ve Online Etüt Merkezi Hizmetini kullanımını engellenebilir veya Online Etüt Merkezi akdedilmiş olan her türlü sözleşmeyi (işbu Sözleşme dahil) feshedebilir.
 5. Kullanıcı, telefon numarasının değişmesi veya telefon hattının kapatılması durumunda, gönderilen mesajların doğru kişiye ulaşabilmesi için Hesap bilgilerini gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder. Güncellenmeyen telefon numarasına gönderilen mesajların yanlış kişiye gitmesi halinde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

 

Cayma Hakkı:

 

 1. Online Etüt Merkezi Hizmeti kapsamında satın alınan derslerin iptali mümkündür. Kullanılmayan dersler 14 gün içerisinde iptali istenerek paket ücretinin tamamı Kullanıcıya iade edilir. 14 gün geçtikten sonra yapılan iade talepleri geçersizdir.
 2. İadeler satın alma yapılırken kullanılan ödeme yöntemine göre yapılır. İade işlemi Online Etüt Merkezi tarafından yapıldıktan sonra ilgili ödeme sistemi sağlayıcısı tarafından işleme alınması zaman alabilir. Online Etüt Merkezi bu gecikmelerde sorumluluk kabul etmez.

 

Hesap Kullanımı İle İlgili Kurallar

 1. Online Etüt Merkezi tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, hizmetler münferiden Kullanıcının öğrenci kullanımı için geçerlidir.
 2. Kullanıcı, Online Etüt Merkezi Hizmetine ilişkin hiçbir yazılım veya içeriği değiştiremez, uyarlayamaz ve kopyalayamaz. Kullanıcı, herhangi bir başka internet sitesinin veya uygulamanın, Online Etüt Merkezi Hizmetiyle veya Online Etüt Merkezi ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde davranamaz, içerik oluşturamaz ve var olan içerikleri değiştiremez.
 3. Kullanıcı, solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarmak dahil, Online Etüt Merkezi Hizmetini, sunucularını veya Online Etüt Merkezi Hizmetine bağlı ağları engelleyemez veya kesintiye uğratamaz. Kullanıcı, Online Etüt Merkezi sayfalarının kullanıcıların tarayıcılarında veya cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez.
 4. Kullanıcı, otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Online Etüt Merkezi Hizmetinde yetkisiz yöntemlerle hesap oluşturamaz.
 5. Kullanıcı, başka bir Kullanıcının Online Etüt Merkezi Hizmetini kullanmasını kısıtlamaya çalışmayacağını ve bu Sözleşmenin veya diğer Online Etüt Merkezi koşullarının ihlal edilmesini teşvik etmeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı, başka bir Kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından bu Sözleşmenin veya diğer Online Etüt Merkezi koşullarının ihlal edildiğini öğrendiğinde derhal Online Etüt Merkezi bilgilendireceğini kabul eder. Kullanıcı, söz konusu üçüncü kişilerin ihlaline olanak sağlaması ve/veya ihlalden haberdar olduktan sonra Online Etüt Merkezi’ne haber vermemesi halinde ihlale iştirak etmiş sayılır.
 6. Online Etüt Merkezi Kullanıcının herhangi bir şekilde Online Etüt Merkezi Hizmeti uygulamaları ve/veya internet sitesi üzerinden ve diğer başka bir yöntemle kendi iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta adresi, sosyal ağ kullanıcı adı gibi) paylaşması yasaktır. Ayrıca, Kullanıcı diğer Kullanıcıların iletişim bilgilerini de, gerek Online Etüt Merkezi Hizmeti üzerinden gerekse diğer başka bir yöntemle isteyemeyeceğini veya başka herhangi bir şekilde elde etmeye çalışmayacağını taahhüt eder.

 

İçerik İle İlgili Kullanıcının Sorumluluğu

 1. Kullanıcı, Eğitmen, kurum, kuruluş ve kişilere hakaret etmeyeceğini, zorbalıkta bulunmayacağını, rahatsız edici davranışlarda bulunmayacağını, suistimal, taciz, tehdit veya taklit etmeyeceğini, korkutmayacağını ve Online Etüt Merkezi Hizmeti aracılığıyla kendisine veya başka herhangi birine ait gizli bilgileri (kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik veya diğer ulusal kimlik numaraları, halka açık olmayan telefon numaraları veya halka açık olmayan e-posta adresleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) paylaşmayacağını taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, Online Etüt Merkezi Hizmetini hiçbir yasa dışı veya yetkisiz amaçla kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Online Etüt Merkezi Hizmetini kullanırken ve İçerik paylaşırken, telif hakkı yasaları dâhil, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uymayı kabul eder.
 3. Online Etüt Merkezi Hizmetindeki İçerikler otomatik yöntemlerle taranamaz, çekilemez, ön belleğe alınamaz veya başka bir şekilde (Online Etüt Merkezi’nin açık izniyle bir arama motoru tarafından kullanılan standart arama motoru protokollerinin veya teknolojilerinin bulması haricinde) erişilemez.
 4. Online Etüt Merkezi Hizmetinin bir bölümü reklam gelirleriyle desteklenebilir ve Online Etüt Merkezi Hizmetinde reklamlar ve tanıtımlar gösterilebilir. Kullanıcı, Online Etüt Merkezi bu tür reklam ve tanıtımları Online Etüt Merkezi Hizmetine veya İçeriklere, İçeriklerin yanına veya İçeriklerle birlikte yerleştirebileceğini işbu belgede kabul eder. Bu tür reklam ve tanıtımların şekli, üslubu ve kapsamı bildirimsiz değiştirilebilir.

Online Etüt Merkezi İçerikleri ve Telif Hakları

 1. Online Etüt Merkezi Hizmeti’ne ilişkin veya bununla ilgili yazılımlar üzerindeki her türlü hak ve lisans Online Etüt Merkezi ait olup, Kullanıcıya Online Etüt Merkezi Hizmetine giriş sağlanması, hiçbir şekilde lisans verildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme veya Online Etüt Merkezi ile Kullanıcı arasındaki hiçbir diğer sözleşme tahtında Kullanıcıya lisans verildiği anlamına gelebilecek bir hüküm bulunmadığı taraflarca kabul edilmiştir.
 2. Online Etüt Merkezi Hizmetinde, Online Etüt Merkezi’ne ait veya Online Etüt Merkezi tarafından lisanslı olan içerikler bulunabilir. Online Etüt Merkezi İçerikleri telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer yasalar tarafından korunur ve Kullanıcı ile Online Etüt Merkezi arasında, Online Etüt Merkezi İçeriklerinin ve Online Etüt Merkezi Hizmetinin tüm hakları Online Etüt Merkezi Kullanıcı, Online Etüt Merkezi İçeriklerine dâhil olan veya eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakları bildirilerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyecek ve Online Etüt Merkezi İçeriklerini yeniden kopyalamayacak, değiştirmeyecek, uyarlamayacak, türevlerini oluşturmayacak, çalmayacak/oynatmayacak, görüntülemeyecek, yayınlamayacak, dağıtmayacak, aktarmayacak, satmayacak, lisansını tahsis etmeyecek ve başka bir şekilde istismar etmeyecektir.
 3. Online Etüt Merkezi adı ve logosu Online Etüt Merkezi ticari markalarıdır ve Online Etüt Merkezi önceden yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz. Ayrıca, tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, düğme simgeleri ve kodlar Online Etüt Merkezi hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari takdim şekilleridir ve önceden Online Etüt Merkezi yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz.
 4. Bir açık kaynak lisansı altında açıkça izin verilmediği veya açık yazılı izin verilmediği takdirde, Kullanıcı, Online Etüt Merkezi yazılımını kısmen veya tamamen değiştiremez, türevlerini oluşturamaz, kaynak koda dönüştüremez veya bir başka şekilde kaynak kodu kopyalamaya çalışamaz.
 5. Kullanıcı, tek başına yazılım ürünü, uygulama veya tarayıcı eklentisi gibi Online Etüt Merkezi yazılımlarını indirir veya kullanırsa, zaman zaman yazılımı iyileştirmek, yükseltmek ve daha fazla geliştirmek için yazılım tarafından yükseltmeler, güncellemeler ve ek özellikler indireceğini ve bunları yükleyeceğini kabul eder.
 6. Online Etüt Merkezi özellikle talep ettiği ve bazı özel koşul, şart ve gereksinimlerin geçerli olabileceği içerikler, bilgiler, fikirler, öneriler veya diğer malzemeler dışında hiçbir içeriği, bilgiyi, fikri, öneriyi veya diğer malzemeyi kabul etmez veya dikkate almaz. Bunun nedeni, fikirlerin Online Etüt Merkezi bağımsız olarak geliştirdiği veya geliştirmekte olduğu fikirlere benzer olması halinde herhangi bir yanlış anlaşılma olmasını önlemektir. Bu nedenle, Online Etüt Merkezi talep edilmemiş malzemeleri veya fikirleri kabul etmemektedir ve bu şekilde aktarılan malzeme veya fikirler için sorumluluk almaz. Bu ilkeye rağmen Kullanıcı, Online Etüt Merkezi’ne içerik, bilgi, fikir, öneri veya başka malzemeler göndermesi halinde, Online Etüt Merkezi’nin bu tür içerik, bilgi, fikir, öneri veya diğer malzemeleri, ürün ve hizmet geliştirme ve pazarlama dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir amaç doğrultusunda Kullanıcıya karşı hiçbir yükümlülüğü olmadan ve herhangi bir ödeme yapmadan kullanmakta serbest olduğunu kabul eder.

Ücret

 1. Dersler derslerin gerçekleştirildiği platformda belirtilen ücret ve kapsamda sunulmaktadır.
 2. Ders ücreti 5 ders olarak Kullanıcı’nın belirttiği ödeme yöntemiyle otomatik olarak alınmaktadır.
 3. Online Etüt Merkezi Her Eğitim yılı için fiyat artışı yetkisini saklı tutar
 4. Online Etüt Merkezi Hizmetinin kullanılmasından kaynaklanan tüm internet vb. ücretlerinden Kullanıcı sorumludur. Online Etüt Merkezi Hizmetlerinin Kullanıcı dışındaki kimseler tarafından kullanılması yasak olup, bunların her ne şekilde ve surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.
 5. Online Etüt Merkezi, yegâne takdir yetkisi altında Online Etüt Merkezi tarafından sunulan diğer hizmetlerin herhangi veya tüm yönleri için masrafları tesis etme, kaldırma ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar.
 6. Hizmetleri kullanmak için gerekli veri ağ erişimini elde etmek Kullanıcının sorumluluğu altındadır. Mobil ağ verileri ve mesajlaşma oranları ve ücretleri Online Etüt Merkezi Hizmetlerine kablosuz özellikli cihazların kullanımı veya erişimi ile uygulanabilir. Online Etüt Merkezi Hizmetlerine ve ilaveten güncellemelere erişim ve kullanım için uyumlu donanım veya cihazların edinilmesi ve güncellenmesi Kullanıcının sorumluğu altındadır. Online Etüt Merkezi Hizmetlerinin veya bunun herhangi bir kısmının, herhangi bir donanım veya cihazda çalışacağını garanti etmez. Ek olarak Online Etüt Merkezi Hizmetleri internet veya elektronik haberleşmelerin kullanımından doğabilecek arızalara ve gecikmelere tabi olabilir. Online Etüt Merkezi söz konusu nedenlerle yaşanan gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
 7. Online Etüt Merkezi kontrolü dışında, internet sağlayıcısı veya diğer teknik sebeplerle Hizmete erişiminde aksaklıklar olması halinde, Online Etüt Merkezi en kısa sürede söz konusu aksaklıkları çözmeyi hedeflemektedir, ancak bu sebeplerle Online Etüt Merkezi Hizmetlerine erişimin aksaması nedeniyle Online Etüt Merkezi herhangi bir sorumluluğu olmayacağını Kullanıcı kabul eder.

Hizmetin Sonlandırılması ve Fesih

 1. Online Etüt Merkezi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Hizmetini sonlandırma, erişimi değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 2. Sözleşmenin herhangi bir veya birden fazla hükmünün ihlali, Online Etüt Merkezi’nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı Hesabının kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Kullanıcının, işbu Sözleşmenin özünü veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmesi ya da Online Etüt Merkezi bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakması durumunda, Online Etüt Merkezi, Hizmetini Kullanıcıya sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebilir.
 3. Hesap kapatıldıktan sonra, işbu Sözleşmede verilen tüm hakların geçerliliği derhal sona erer.
 4. Online Etüt Merkezi herhangi birinin Online Etüt Merkezi Hizmetine erişmesini istediği zaman reddetme hakkı saklıdır.

Sözleşmenin İhlali

 1. Online Etüt Merkezi, Kullanıcının işbu Sözleşmenin herhangi bir veya birden fazla hükmünü ihlal ettiğini tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediğinde, İçerikleri veya İçeriklerin bulunduğu eğitimi sonlandırabilir, düzenleyebilir, engelleyebilir ve/veya izleyebilir, Online Etüt Merkezi bu yönde herhangi bir yükümlülüğü olmadığını, Kullanıcı kabul eder. Kullanıcının ihlali sonucu Online Etüt Merkezi ve/veya üçüncü şahısların zarara uğraması halinde Kullanıcı, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve zararı da tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Sorumluluk

 1. Online Etüt Merkezi Eğitmenlerin uygunluk, doğruluk veya yetkinliğini garanti etmez. Eğitmen beyanlarını ve paylaştığı belgeleri esas alır.
 2. Online Etüt Merkezi Hizmetinden alınan iletişimlerden üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlantılar verilebilir. Online Etüt Merkezi Hizmetindeki görüntülerde veya yorumlarda da üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlantılar bulunabilir. Online Etüt Merkezi Hizmetindeki işlevler Online Etüt Merkezi Hizmetiyle üçüncü taraf internet siteleri veya özellikleri arasında etkileşimler olmasına izin verebilir. Buna Online Etüt Merkezi Hizmetini ve Online Etüt Merkezi Hizmetindeki Kullanıcı Hesabını üçüncü taraf internet sitelerine veya özelliklerine bağlayan uygulamalar dâhildir.
 3. Online Etüt Merkezi amacı Hizmetlerinin olabildiğince kullanılabilir olmasını sağlamak olsa da, programlanmış bakım veya yükseltme, acil durum onarımları veya telekomünikasyon bağlantılarının ve/veya ekipmanlarının arızalanması nedenleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hizmeti kesintiye uğrayabilir. Ayrıca Online Etüt Merkezi önceden bildirimde bulunmaksızın hizmetindeki her türlü içeriği herhangi bir nedenle kaldırma hakkı saklıdır.

Garanti Reddi

 1. Online Etüt Merkezi Tarafları, Hizmetinin hatasız veya kesintisiz çalışacağını, kusurların düzeltileceğini veya sunucusunun virüsler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, zararlı bileşenler içermediğini beyan veya garanti etmez.
 2. Kullanıcı, Online Etüt Merkezi Hizmetine erişerek veya kullanarak, Hizmetini tüm yargı bölgelerinde Online Etüt Merkezi Hizmeti vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin yasalara uygun olduğunu beyan ve garanti eder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması; Feragatname

 1. Online Etüt Merkezi hiçbir koşulda Kullanıcıya karşı doğrudan veya dolaylı olarak (a) Online Etüt Merkezi (b) Kullanıcı İçerikleri; (c) Hizmetinin kullanılması, kullanılmaması veya Hizmetinin performansı; (d) Online Etüt Merkezi Taraflarının veya emniyet birimlerinin Kullanıcının veya başka bir tarafın Online Etüt Merkezi Hizmetini kullanmasına ilişkin olarak yürüttüğü bir soruşturmayla bağlantılı her tür dava; (e) telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hak sahipleriyle bağlantılı her tür dava; (f) Online Etüt Merkezi Hizmetinin çalışmasındaki her tür hata veya kusur veya (g) herhangi bir Kullanıcının bilgisayarı, mobil cihazı veya diğer ekipman veya teknolojisinde meydana gelen kar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, işin durması, sonuçlarda hata veya bilgisayar arızası veya hatalı çalışması dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir güvenlik ihlalinden veya herhangi bir virüs, böcek, kurcalama, sahtekarlık, hata, kusur, ihmal, kesinti, arıza, çalışma veya aktarma gecikmeleri, bilgisayar hattı veya ağ arızaları veya diğer her türlü teknik hatadan veya diğer hatalı çalışmalardan kaynaklanan her tür hasar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bunlarla ilgili olan hiçbir kayıp veya hasar için yükümlülüğü yoktur.
 2. Online Etüt Merkezi hareketleri veya kusurlarından kaynaklanan hasar veya kayıp olması halinde, varsa, Kullanıcının uğradığı zararın telafi edilemeyeceğini veya Online Etüt Merkezi Taraflarına ait veya onlar tarafından kontrol edilen hiçbir internet sitesi, uygulama, hizmet, mülkiyet, ürün veya diğer içerikten faydalanmayı engelleyen bir mahkeme emri almaya hak kazanma için yeterli olmadığını ve Online Etüt Merkezi Taraflarına ait veya onlar tarafından kontrol edilen hiçbir internet sitesi, uygulama, mülkiyet, ürün, hizmet veya diğer içeriğin geliştirilmesini, üretimini, dağıtımını, reklamının yapılmasını, gösterilmesini veya bunlardan faydalanmayı engelleme veya kısıtlama hakkının olmayacağını Kullanıcı kabul eder.
 3. Üçüncü şahıslara ait faaliyetler, içerik, bilgi veya verilerden Online Etüt Merkezi sorumlu değildir. Kullanıcı, Online Etüt Merkezi çalışanlarını ve aracılarını, bilinen veya bilinmeyen, herhangi bir üçüncü şahsa karşı açmış olduğu bir dava konusundan doğan veya bu tür bir dava konusuyla ilişkili herhangi bir talepten ve hasardan ibra ettiğini kabul eder.

Tazminat

 1. Kullanıcı (i) Kullanıcı İçeriği veya Hizmet kullanımına erişimi; (ii) Bu Sözleşmenin ihlali veya iddia edilen ihlali; (iii) fikri mülkiyet hakları, kişilik, gizlilik veya mülkiyet hakları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir üçüncü şahsın hakkının ihlali; (iv) her tür düzenleyici, idari ve yasama kurumu dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her tür hükümet ve hükümet benzeri kurumun herhangi bir kanun, kural, düzenleme, yasa, tüzük, hüküm veya talimatını ihlali veya (v) Kullanıcı tarafından verilen herhangi bir yalan beyan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir davranışı nedeniyle veya bununla ilişkili olarak Online Etüt Merkezi karşı karşıya kalabileceği her türlü tazminat ve taleplere karşı Online Etüt Merkezi zararını tazmin edeceğini kabul eder. Böyle bir talep karşısında, Kullanıcı, Online Etüt Merkezi savunacağını , beri kılacağını ve yukarıdakilerden herhangi birine bağlı olarak meydana gelen veya bunlarla başka bir şekilde ilişkili olabilecek her tür makul avukatlık ücretleri ve maliyetleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, oluşabilecek her tür tazminat, yükümlülük, hasar, kayıp, masrafı tazmin edeceğini kabul eder.
 2. Kullanıcı, her türlü iddianın savunmasında Online Etüt Merkezi talep ettiği şekilde işbirliği yapmayı taahhüt eder. Online Etüt Merkezi Kullanıcının tazmin etmesine tabi olan her tür konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü yürütme hakkını saklı tutar ve Kullanıcı da önceden Online Etüt Merkezi yazılı izin almadan hiçbir tazminat talebini karara bağlamayacağını kabul eder.

 

Hak Taleplerinde Zaman Sınırlaması

 1. Kullanıcı, Online Etüt Merkezi arasındaki ilişkiden kaynaklanan her tür hak talebinin, ortaya çıktığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerektiğini, aksi takdirde hak talebini kanunen yapamayacağını kabul eder.

Geçerli Yasa ve Yargılama Yeri

 1. İşbu Kullanım Koşullarının, milletlerarası hukuk prensipleri dikkate alınmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetileceği, yorumlanacağı ve sonuçlandırılacağı, Online Etüt Merkezi her türlü kayıtlarının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 222. Maddesi anlamında kesin delil teşkil edeceği, her türlü uyuşmazlık ve ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.T